Chế tạo thành công sản phẩm Anode hợp kim (Phần 1)

Anode hy sinh hợp kim AL-ZN-ln là một sản phẩm được sử dụng để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển. Sản phẩm này đã được nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ (CTAT) (Viện Dầu khí ViệtNam) (VPI) chế tạo ra thành công.

Anode hy sinh được sử dụng nhiều và hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển như: Chân đế của giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí… Do cơ chế tự hòa tan, Anode hy sinh đã được sử dụng khá lớn để lắp đặt cho các công trình mới và bổ sung/thay thế cho các Anode hy sinh bị hòa tan mất mát trong suốt quá trình sử dụng. Theo tính toán khối lượng Anode hy sinh lắp đặt mới cho cảng xuất sản phẩm chính của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gần 400 tấn. Khối lượng Anode hy sinh thay thế cho mỗi giàn khoan vào khoảng 40 tấn/năm. Tuy nhiên, hiện nay, các sản phẩm Anode hy sinh đã được sử dụng trong ngành Dầu khí Việt Nam đều được nhập khẩu.

Từ kết quả nghiên cứu của Đề tài “Hoàn thiện công nghệ sản xuất Anode hy sinh nhôm dùng để chống sự ăn mòn cho các thiết bị, công trình trong công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác”, nhóm tác giả đã có thể chuẩn hóa thành phần Anode hợp kim Al-Zn-ln và các nguyên tố phụ gia kích thước nano; xây dựng một quy trình công nghệ luyện kim, nấu luyện, ủ nhiệt… để chế tạo ra Anode hy sinh hợp kim nhôm trong phạm vi pilot, có trọng lượng 12,25 và 50 kg. Anode hy sinh trên cơ sở của hợp kim AL-Zn-ln được nhóm nghiên cứu chế tạo bằng phương pháp đúc ở nhiệt độ 75 độ C, với tốc độ khuấy 20 vòng/phút và nhiệt độ ủ là 200 độ C trong khoảng thời gian 1 giờ.

 

Kết quả phân tích thành phần chính của các mẫu thử Anode chế tạo cho thấy, thành phần hợp kim của Anode tương đối đồng nhất, có hàm lượng Zn dao động từ 2,5-4%, hàm lượng ln dao động từ 0,01-0,04% và các có tạp chất không mong muốn như Fe<0,09, các nguyên tố khác (Cu, Cd,Pb…)< 0,02%. So sánh với các yêu cầu về thành phần của Anode hy sinh hợp kim nhôm được sử dụng cho các công trình dầu khí, các Anode hy sinh do CTAT-VPI sản xuất đều đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

 

Trả lời