Hàn Quốc điều tra về việc bán phá giá hợp kim nhập khẩu

Cục Quản lý cạnh tranh (thuộc Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) vừa có thông báo quyết định khởi xướng việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng hợp kim Ferro-Silico-Manganese nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo như Bộ Công thương, ngày 7/12/ 2016, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã đưa ra thông báo quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng là hợp kim Ferro-Silico-Manganese nhập khẩu từ Việt Nam, Ukraina và Ấn Độ theo điều 60.3 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

 

Trước đó, vào ngày 29/9/2016, một số doanh nghiệp sản xuất hợp kim Hàn Quốc (nguyên đơn) đã nộp đơn kiện về chống bán phá giá tới KTC đối với các sản phẩm nêu trên.

 

Cụ thể, bên nguyên đơn gồm Dongbu Metal, Simpac Metal, Simpac Metalloy và Taekyung Industrial. Các sản phẩm bị cáo buộc là hợp kim Ferro-Silico-Manganese có mã HS: 7202.30.0000. Trong giai đoạn điều tra phá giá từ 1/7/2015 đến ngày 30/6/2016, giai đoạn điều tra thiệt hại sẽ từ ngày 1/1/2013 đến hết ngày 30/6/2016.

 

Thông báo của KTC đã nêu rõ, các bên liên quan có thể gửi ý kiến về phạm vi sản phẩm liên quan và các mã số Kiểm soát tới KTC trong vòng 4 tuần kể từ ngày thông báo quyết định khởi xướng việc điều tra. Trong trường hợp này, cùng với sự đồng thuận của các nguyên đơn, KTC có thể sẽ thực hiện điều chỉnh đối với phạm vi sản phẩm liên quan.

 

Các doanh nghiệp xuất khẩu nào không được chọn làm đối tượng điều tra (object producer of investigation) mặc dù vẫn có thể nộp đơn tham gia vụ việc điều tra (bị đơn tự nguyện) thì sẽ được áp biên độ bán phá giá theo bình quân gia quyền (weighted average of dumping rate) theo điều 65.2 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

 

Riêng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu không nộp đơn tham gia vụ việc điều tra hoặc thực hiện công việc xuất khẩu sau giai đoạn điều tra, KTC có thể áp dụng biên độ phá giá được tính toán dựa trên những thông tin có sẵn theo điều 64.5 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

 

Được cho biết, KTC sẽ tiến hành điều tra sơ bộ trong vòng 3 tháng (dự kiến ngày 6/3/2017) kể từ ngày bắt đầu khởi xướng điều tra và sẽ ra kết luận điều tra chính thức trong vòng 3 tháng (dự kiến vào ngày 5/6/2017) kể từ ngày công bố kết quả điều tra sơ bộ. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn điều tra có thể sẽ được gia hạn thêm 2 tháng..

 

Trả lời