Thúc đẩy phát triển chế tạo và gia công kim loại Việt Nam (Phần 2)

Xem thêm Thúc đẩy phát triển chế tạo và gia công kim loại Việt Nam (Phần 1)

        Các nhà sản thiết bị xuất phụ tùng Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Phòng Phát triển liên kết công nghiệp trực thuộc Ủy ban đầu tư Thái Lan (BUILD) trưng bày các phụ tùng và linh kiện công nghiệp nhằm mục đích nâng cao hiệu suất và giá trị cho các sản phẩm tại “Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam”. Với cam kết vì một nền công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh hơn, JETRO, ITPC, và BUILD sẽ là những đối tác quan trọng của ngành Công nghiệp Việt Nam trong việc hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, phát triển hơn của ngành công nghiệp này. 4 triển lãm này đã sẵn sàng đóng góp một phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo và gia công kim loại tại Việt Nam, cũng như góp phần hỗ trợ các đơn vị tham gia sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách khó khăn hơn trong tương lai.

 

        Ông Hirotaka Yasuzumi, Trưởng ban đại diện Văn phòng JETRO TP.HCM đã cho biết, trong tương lai việc đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực góp phần to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Một trong những mối quan tâm chính hiện nay của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam chính là khả năng của nguồn cung trong nước. Các nhà sản xuất trong nước, đặc biệt là các công ty sản xuất ở miền Nam của Việt Nam hiện đang phát triển về mặt năng lực công nghệ một cách vững chắc, số các doanh nghiệp đã có thể đáp ứng về chất lượng, kỹ thuật, thời hạn giao hàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang dần tăng lên. Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản có một nền trình độ kỹ thuật, quản lý chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang dần dần trở thành một đối tác tin tưởng.

 

Trả lời